marți, 10 aprilie 2012

Calendar creştin-ortodox

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX • 20 aprilie – Izvorul Tămăduirii
 • 15 aprilie – 21 aprilie – Săptămâna Luminată
 •  23 aprilie  Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă
 • 21 mai – Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, întocmai cu Apostolii
 • 24 MAI = ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (ZIUA EROILOR) 
 • 03 IUNIE = POGORAREA SFANTULUI DUH (RUSALIILE) 
 • 04 IUNIE = SFANTA TREIME 
 • 24 IUNIE = NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL (SANZIENELE-DRĂGAICA) 
 • 29 IUNIE = SF. APOSTOLI PETRU ȘI PAVEL 
 • 20 IULIE = SFANTUL SLĂVITUL PROOROC ILIE TESVITEANUL 
 • 05 AUGUST = ÎNAINTEPRĂZNUIREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ A DOMNULUI 
 • 06 AUGUST = SCHIMBAREA LA FAȚĂ A DOMNULUI 
 • 15 AUGUST = ADORMIREA MAICII DOMNULUI 
 • 29 AUGUST = TĂIEREA CAPULUI SF. PROOROC IOAN BOTEZĂTORUL (POST) 
 • 01 SEPTEMBRIE = ÎNCEPUTUL ANULUI BISERICESC 
 • 08 SEPTEMBRIE = NAȘTEREA MAICII DOMNULUI 
 • 13 SEPTEMBRIE = ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI 
 • 14 SEPTEMBRIE = ÎNĂLȚAREA SFINTEI CRUCI (POST) 
 • 26 OCTOMBRIE = SF. CUV. PARASCHIVA = SF. MARE MUCENIC (MC) DIMITRIE, IZVORATORUL DE MIR 
 • 27 OCTOMBRIE = SF. CUV. DIMITRIE CEL NOU, OCROTITORUL BUCUREȘTILOR 
 • 8 NOIEMBRIE = SOBORUL SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL 
 • 21 NOIEMBRIE = INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI 
 • 30 NOIEMBRIE = SF. APOSTOL ANDREI, CEL ÎNTAI CHEMAT, OCROTITORUL ROMANIEI 
 • 6  DECEMBRIE = SF. IER. NICOLAE
 • 25 DECEMBRIE = NASTEREA DOMNULUI (CRACIUNUL)
 • 26 DECEMBRIE = SOBORUL MAICII DOMNULUI
 • 27 DECEMBRIE = SF. APOSTOL ÎNTAIUL MC. ȘI ARHIDIACON ȘTEFAN

Muzică religioasă - Hristos a înviat

http://www.youtube.com/watch?v=cIdSdZJCo04

Editorial

IMPORTANT !

     Dacă sunteţi în credinţă, este bine să ,,vegheaţi” pentru a nu cădea din această credinţă, să o întăriţi prin citirea Sfintelor Scripturi, frecventarea Bisericii şi împărtăşirea cu Sfintele Taine, dătătoare de viaţă.
     Dacă încă nu aveţi un duhovnic, căutaţi pentru început măcar un preot cu care simţiţi că puteţi avea discuţii ,,de suflet” în cele spirituale.
     Vă va folosi în clarificarea unor aspecte, probleme şi ,,jalonarea” spre o viaţă prin păzirea poruncilor Mantuitorului.
     Aveţi la dispoziţie şi pe blog, pagina duhovnicului.
Dacă încă nu sunteţi un creştin ortodox, aş vrea să vă asigur, că, atât cât omul este în viaţa aceasta pământească se poate întoarce oricând spre Dumnezeu.
     Evident, nu este de recomandat o amînare lungă, uneori la nesfarşit.
,, Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre.”
(EVREI 4, 7)
Oricât de împovăraţi v-aţi simţi de păcate, oricât de imposibil de crezut vi s-ar părea a primi iertarea prin jertfa Mantuitorului Hristos – vă asigur că aceasta este realmente posibil – indiferent de situaţia păcătosului.
,,Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e carmazul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca lana albă le voi face.” (ISAIA 1,18)
,,Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (IOAN 3,16)
,, Şi Iisus i-a zis : Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai,” (LUCA 23,24)
     Începutul apropierii de Dumnezeu se poate realiza prin una din cele mai scurte şi eficiente rugăciuni. ,, Cred Doamne, ajută necredinţei mele! ”
Adică credem atât cât suntem capabili în momentul respectiv şi îi cerem lui Dumnezeu să desăvârşească credinţa.
Dumnezeu să vă ajute !

 Art. 4 şi 5 din ,,CREZ”. (4) ,, şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui PONŢIU PILAT, şi a pătimit şi s-a îngropat; (5) şi a înviat a treia zi după Scripturi.HRISTOS A ÎNVIAT !
     ,, Hristos a înviat din morţi , cu moartea pe moarte călcand şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le.”
     Acesta este frumosul şi înălţătorul TROPAR pe care strana bisericii ortodoxe îl cantă de 3 ori, bucurie nedescrisă, pentru sufletele credincioase.
     Dacă vom înţelege cu adevărat dimensiunea jertfei Mantuitorului Hristos, vom ajunge să nu mai trăim pentru noi înşine ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru noi. ( Galateni 2,20 ).

,,... Hristos Iisus a venit în lume ca să mantuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. ”   
( 1 Timotei 1,15 )

,,... vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos : Împăcaţi-vă cu Dumnezeu !”
 ( 2 Corinteni 5,20 )

,,... în El ( Iisus Hristos ) vi se vesteşte iertarea păcatelor. ”
     ( Faptele Apostolilor 13,38)
De la Paşte şi până la ,,Înălţarea Domnului”, salutul creştinesc folosit este:
,,HRISTOS A ÎNVIAT”, iar răspunsul este : ,,ADEVĂRAT A ÎNVIAT”.

     Slavă Sfintei Treimi!
Vă cer iertare şi Dumnezeu să ne ierte, să urcăm pe Golgota împreună cu Mântuitorul Hristos spre Lumina Sfintei Învieri.
     Post cu folos duhovnicesc !
     DOAMNE AJUTĂ !


     Ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi să fiu primit părtaş în patimile Lui, făcându-mă asemenea cu El în moartea Lui.
     ( FILIPENI 3,10 )

     Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu randuielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce.
     ( COLOSENI 2,14 )

     M-am răstignit îmreuna cu Hristos, şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa mea de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.
     ( GALATENI 2,20 )

     Care voieşte ca toţi oamenii să se mantuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.
     ( 1 TIMOTEI 2,4 )

     Cine este cel ce biruieşte lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
     ( 1 IOAN 4,15 )

     Şi cand a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrani au căzut înaintea Mielului, avand fiecare alăută şi cupe de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinţilor.
     Şi cântau o cântare nouă, zicând: Vrednic eşti să iei cartea şi să deschizi peceţile ei, fiindcă ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat lui Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din toată seminţa şi limba şi poporul şi neamul;
     ( APOCALIPSA 5,8-9 )

     Şi care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om.
     S-a smerit pe Sine, ascultător facandu-Se până la moarte, şi încă moarte de cruce.
     Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui haine, care este mai presus de orice nume.
     Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pămanteşti şi al celor de dedesubt.
     Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu – Tatăl.
     ( FILIPENI 2,6-11 )


 CONDACUL
De Te-ai şi pogorât în mormânt, Cela ce eşti fără de moarte, dar puterea iadului Ai zdrobit şi Ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe : Bucuraţi-vă şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi scularea.


     IRMOSUL
Îngerul a strigat celei pline de dar :
Curată Fecioară, bucură-te şi iarăşi zic bucură-te, că Fiul tău a înviat a treia zi din groapă şi pe morţi i-a ridicat : veseliţi-vă popoare.
     Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că mărirea Domnului peste tine a strălucit, saltă acum şi te bucură, sioane, iar tu curată de Dumnezeu Născătoare, veseleşte-te întru învierea celui născut al tău.
Aşa  cânta  Biserica  la   Praznicul  Împărătesc   al  Învierii  Domnului   şi  Mântuitorului  Iisus  Hristos.

Iertaţi şi izbăviţi de păcat

            Păcatul primilor oameni, ispitiţi de Satan prin şarpe, trasa o linie de demarcaţie clară şi insurmontabilă între om şi Dumnezeu cu consecinţe imediate, constând în izgonirea oamenilor din Eden şi blestemul şarpelui, blestemul pământului şi necazurile puse asupra femeii, precum şi greutăţile bărbatului în viaţă.
            Odată ajunşi a cunoaşte binele şi răul – având firea interioară alterată de păcat şi lipsiţi de prezenţa slavei lui Dumnezeu era clar că de aici înainte va fi o luptă permanentă în interiorul omului între bine şi rău, iar firea pământească (păcătoasă) avea să marcheze acţiunile majoritare.
            Dumnezeu însă, care este prin definţie iubire şi îndurare, nu putea renunţa atât de uşor la creaţiunea sa – omul şi avea să îi acorde o şansă de întoarcere spre Ziditor prin pocăinţă şi credinţă sinceră în puterea slavei sale.
            Cap. 22 vs. 1-18 din cartea Facerea este elocvent în acest sens, ca o paralelă biblică.
            S-a găsit un om cu o credinţă atât de puternică şi cu frică de Dumnezeu, Avraam, care n-a pregetat să jertfească pe singurul său fiu, Isaac, pentru Dumnezeu; - Iisus Hristos- unicul Fiu al lui Dumnezeu avea să fie jertifit pentru păcatele omenirii. Pentru că acţiunea lui Avraam se situa în perioada Vechiului Testament, el găseşte ca jertfă înlocuitoare un berbec încurcat într-un tufiş.
            Întrucât jertfa de reabilitare a omului impunea un Nou Testament, Iisus Hristos devine jertfa înlocuitoare, “…Mielul lui Dumnezeu, care vine să ridice păcatele lumii...(Ioan 1, 29; Isaia 53, 7).
Prin jertfa lui Iisus Hristos pe cruce, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.(2 Corinteni 5: 19).
            Fiind dreptate absolută, Dumnezeu nu putea face excepţie, prin urmare, jertfa Mântuitorului era absolut necesară pentru ştergerea păcatelor. Sublimul jertfei este reliefat în Coloseni 2: 14 şi Isaia 53: 5.Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. (2 Corinteni 5: 21).
Dumnezeu, la crucea de pe Golgota face Noul Legământ  cu omul şi anume: „Oricine crede în Iisus va fi mântuit.” Acest legământ trebuia sfinţit cu sânge, după cum şi primul legământ, cuprinzând poruncile legii, a fost sfinţit de către Moise în faţa norodului cu: apă, lână stacojie, sânge şi isop. (Evrei 9: 16-20).
„Vrăşmaşul” caută să-l aducă pe păcătos la deznădejde, să îl facă să creadă că Dumnezeu este foarte pretenţios în relaţia cu omul şi cu nici un chip nu va ierta pe cineva care toată viaţa a făcut rău.
„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna.” (Isaia 1,18).
Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru noi toţi (Romani 4: 7-8). „Secretul” iertării este să venim la Mântuitorul Iisus cu inima curată, pocăinţă sinceră şi să ne mărturisim păcatele.
Astfel, prin spovedania din Biserică, putem apoi , prin Sfintele Taine, să ne împărtăşim de viaţa care vine de la Dumnezeu-Tatăl, prin sângele mijlocitor al vieţii, Iisus Hristos, aspirând la o viaţă duhovnicească de adevăraţi fii ai luminii.
Omul este supus greşeliilor întrega lui viaţă.
Dacă prin jerfa Lui Iisus Hristos am fost izbăviţi din păcatul strămoşesc, asupra noastră pândeşte păcatul individual, pe care într-o anumită măsură..., îl săvârşeşte fiecare dintre noi.
Un creştin nu va deznădăjdui în astfel de situaţii, ştiind că: „..., dacă va păcătui cineva, avem ca Mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept.” (1Ioan 2: 1).
Dogmatica şi morala creştină arată că sunt şi unele păcate de neiertat, însă, cum ar fi cele împotriva Duhului Sfânt. (Matei 12: 31-32, Luca 12: 10).
Pocăinţa este anunţată de însuşi Ioan Botezătorul. El anunţă venirea Lui Mesia prin chemarea la pocăinţă.
Pentru o spovedanie autentică, corectă, se cere ca şi condiţie de bază o credinţă curată, iar duhovnicul să fie mandatat de către episcop. E necesară de asemenea existenţa unei dorinţe ferme de părăsire definitivă a păcatului respectiv.
Altfel, spovedania va fi una formală, sau chiar dacă pentru moment am fost capabili de o căinţă sinceră şi vom continua, apoi a săvârşi acelaşi păcat, el ne va robi şi înlănţui într-o asemenea măsură încât să producă o împietrire a inimii- fără capacitatea ulterioară a unei căinţe sincere.
Taina pocăinţei este considerată ca fiind o necesitate a sufletului, dar în acelaşi timp o lucrare a harului mântuitor.
Prin spovedirea de păcate – mărturisindu-le înaintea duhovnicului se trece şi prin „mucenicia ruşinii” – păcătosul ruşinându-se de cele comise.
Atunci când trăim sub apăsarea unui păcat, trebuie mărturisit dacă este posibil în primul rând celui faţă de care am greşit, rugându-l să ne ierte. (Iacob 5: 16).
Iertarea de care avem nevoie cu toţii, vizează aspecte diverse ale vieţii cotidiene, căci putem păcătui zilnicsub diverse forme: cu vorba, cu fapta, cu privirea, cu gândul, etc.
De aceea este necesar ca simţurile şi gândurile noastre să fie făcute „robi ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10: 5).
Sfântul Antonie cel Mare spunea: „Adu-ţi aminte de moarte şi nu vei mai greşi niciodată”.
Este de mare importanţă pentru un creştin să aibă siguranţa iertării de păcate, întrucât scriptura ne spune răspicat şi clar că nimic întinat nu va intra în Împărăţia Cerurilor. (Apocalipsa 21:27, 22:15)
Tot Sfânta Scriptură este cea care ne arată posibilitatea curăţirii de orice întinăciune prin Mântuitorul Hristos (Evrei 5:9), iar la Pilde 28:13 stă scris: „Cel ce îşi ascunde păcatele lui nu propăşeşte , iar cel ce le mărturiseşte şi se lasă de ele va fi mântuit”. Iisus a venit să caute oile pierdute şi pe cei bolnavi ce au trebuinţă de doctor.
Odată cu dezvoltarea societăţii, se „dezvoltă” din nefericire şi noi surse de tentaţie şi păcat.
În acest sens o puternică influenţă negativă o reprezintă vizionarea în mod constant doar a unor anumite canale TV cu specific de violenţă şi criminalitate sau total inadecvat pentru ceea ce ar trebui să marcheze în realitate un comportament corect.
Literatura obscenă, mult prea la îndemâna tinerilor, ţinuta vestimentară de multe ori indecentă a persoanelor de sex feminin tind a ne fura privirea aproape fără a sesiza cu adevărat uneori.
Drogurile încep să se contureze şi ele tot mai pregnant ca o sursă extrem de primejdioasă care inducând o stare specifică de euforie inconştientă, îi scoate pe subiecţii respectivi în afara oricăriu control propriu-mental, lăsându-i pradă acţiunilor demonice şi o poartă deschisă spre întreaga gamă paleativă a păcatelor.
Ceea ce este mai grav însă o reprezintă riscul de a trece peste aspectele ispititoare cărora nu le facem faţă întotdeauna cu brio şi să nu sesizăm că de fapt am păcătuit, iar păcatul respectiv să rămână nemărturisit la spovedanie.
Rodul mărturisirii depline şi complete va fi spălarea sufletului , împăcarea cu Hristos şi cu toţi credincioşii, reintegrarea din nou în sânul Bisericii, împărtăşirea şi răspunsul Mântuitorului: „Adevărul îţi spun, astăzi vei fi cu Mine în rai.” (Luca 23:43)
În funcţie de gravitatea păcatelor este prevăzută epitimia sau canonul pe care cel ce se mărturiseşte îl poate primi de la duhovnic. El nu trebuie să producă derută în rândul creştinilor întrucât nu este o plată pentru păcat, ci o cale spre izbăvirea de păcatul respectiv fiind dat în funcţie de starea sufletească a penitentului şi de gravitatea păcatului aşa cum s-a arătat mai sus, pentru a produce scârbă de păcat şi a conferi îndrăzneală spre o viaţă virtuoasă.
Doar astfel pe deplin pregătiţi putem accede spre Euharistie, care este cea mai mare taină a Bisericii şi a lui Hristos în acelaşi timp, fără riscul de a lua osândă.
Euharistia este taina ce conferă creştinilor viaţa. Fără împărtăşirea cu trupul şi sângele Mântuitorului rămânem creştini cu numele, fiind practic, mădulare moarte în Biserică.
Cu credinţă vie în jertfa şi puterea Mântuitorului Hristos, prin spovedanie deplină şi corectă, împărtăşire şi părăsirea păcatului este posibil să fim iertaţi şi izbăviţi. (1 Ioan 1,9).
Doamne ajută!

                                                                                              Lucian-Ovidiu Pop


* P.J. David – Călăuză creştină – pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant, Ed. Episcopiei Aradului, 1987, pp 276-285
  

Evenimente
La 4 martie 2012 s-au împlinit 50 de ani de când Sf. Sinod l-a ales în funcţia de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Timişoarei şi Mitropolit al Banatului pe Î. P. Sa Nicolae Corneanu.

Dorim Î. P. Sale, har de la Bunul Dumnezeu spre păstorirea şi mântuirea sufletelor încredinţate.
ÎNTRU MULŢI ANI!, .............. […………..]

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:

Ca în fiecare an, pentru a spori bucuria clerului şi credincioşilor de Sfintele Paşti, în seara zilei de sâmbătă, 14 aprilie 2012, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, delegaţia Patriarhiei Române condusă de către Preasfinţitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, va aduce LUMINA SFÂNTĂ de la biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim cu un avion special. 

LUMINA SFÂNTĂ va fi oferită la slujba de Înviere (orele 24.00) de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel clerului şi credincioşilor prezenţi la Catedrala patriarhală. 

Protoieriile din Arhiepiscopia Bucureştilor şi alte eparhii ale Patriarhiei Române sunt invitate să trimită delegaţi la Aeroportul Internaţional Henri Coandă în seara zilei de 14 aprilie 2012, în jurul orelor 18.30, pentru a primiLumina Sfântă de la Ierusalim şi a o oferi preoţilor şi credincioşilor.

De la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, avionul special va duceLUMINA SFÂNTĂ la Suceava, Cluj-Napoca, Satu-Mare şi pentru clerul şi credincioşii din nordul ţării. Reprezentanţii eparhiilor Patriarhiei Române din nordul ţării sunt aşteptaţi la aeroporturile din Suceava (în jurul orelor 19.30), Cluj-Napoca (în jurul orelor 20.30) şi Satu-Mare (în jurul orelor 21.30).


Sursa: www.basilica.ro - cu acordul agenţiei de ştiri a Patriarhiei Române Ortodoxe - mulţumim!

Pelerinajul de Florii se va desfășura de la Catedrala Mântuirii Neamului la Catedrala PatriarhalăPreafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a anunțat, astăzi, duminică, 21 aprilie 2013, în Catedrala Patriarhală, la finalul Sfintei Liturghii, că, sâmbătă, 27 aprilie 2013, pelerinajul de Florii se va desfășura de la Catedrala Mântuirii Neamului la Catedrala Patriarhală.

„Așa cum se obișnuiește în fiecare an, de câțiva ani, la București, în Sâmbăta lui Lazăr, va avea loc pelerinajul de Florii ca aducere aminte a Intrării Domnului în Ierusalim. Anul acesta traseul pelerinajului este puțin diferit, în înțelesul că nu se va mai porni de la Mănăstirea Radu Vodă din București, ci de la noua Catedrală patriarhală, de la Catedrala Mântuirii Neamului. Acolo va fi săvârșită Vecernia la orele 15:00 și va fi adusă o rugăciune de mulțumire Preasfintei Treimi pentru lucrările care s-au săvârșit până acum la Catedrala Mântuirii Neamului și anume pentru că am ieșit din pământ cu construcția catedralei și am ajuns la cota 0, acolo unde va fi spațiul pe care calcă pelerinii când intră în noua catedrală. Cota 0 înseamnă în cazul nostru 4 metri deasupra pământului. Această lucrare pentru infrastructură s-a terminat. Acum urmează o nouă licitație pentru constructorul care va construi suprastructura, adică edificiul în continuare până la crucea de pe cea mai înaltă turlă, a Pantocratorului sau a Mântuitorului. După ce vom mulțumi lui Dumnezeu vom sfinți stâlpările, ramurile de salcie sau finic, cu care vom porni apoi de la paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului spre Biserica Sfântul Nicolae - Vlădica, la Biserica Sfânta Ecaterina - Paraclis universitar, după care se urcă pe Colina Bucuriei și se ajunge la Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, unde se sfințesc iconițele și credincioșii prezenți vor primi iconițe cu Intrarea Domnului în Ierusalim. Deci, în 27 aprilie, sâmbătă, la orele 15:00 începe Vecernia, la șantierul noii Catedrale a Mântuiri Neamului. Dacă plouă atunci Vecernia se va săvârși în biserica paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, de alături”, a spus Preafericirea Sa.

Pelerinajul de Florii din București se organizează cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel din anul 2008.


Pagina românilor de pretutindeni (DIASPORA)

Binecuvântare pentru ortodocşii români din străinătate

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica românilor migranţi, 19 august 2012:


Această duminică dedicată românilor migranţi reprezintă un nou prilej de a adresa cuvânt de întărire duhovnicească tuturor credincioşilor ortodocşi români aflaţi departe de ţară. 


Biserica Mamă, prin slujitorii ei, se îngrijeşte atent de fiii ei duhovniceşti din afara graniţelor ţării şi se roagă la fiecare sfântă slujbă pentrubinecredinciosul popor român de pretutindeni, dorind astfel, ca fiecare credincios român, oriunde s-ar afla, să aibă parte de bucurie şi împlinire sufletească, să îşi păstreze credinţa ortodoxă şi să arate iubire față de Biserică şi neam.


Este o mare binecuvântare faptul că în parohiile româneşti înfiinţate în străinătate, din ce în ce mai numeroase, se realizează multe activităţi pastoral-misionare şi cultural-educaţionale. Pe lângă acestea, se desfăşoară proiecte cu caracter social-filantropic, astfel încât românii din străinătate aflaţi în dificultate pot găsi un sprijin în Biserică. Este binecunoscut faptul că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a declarat anul 2012 - An omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor – iniţiativă care încurajează ajutorarea oamenilor în suferinţă şi în dificultate.


În acest sens, îndemnăm pe toţi românii ortodocşi din diaspora să cultive întrajutorarea şi respectul reciproc, să promoveze unitatea familiei şi conlucrarea fraternă cu toţi oamenii, indiferent de etnie şi stare socială, să ajute şi pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi pe care i-au cunoscut în România, să ajute parohiile care zidesc biserici şi să contribuie la construirea Catedralei Mântuirii Neamului. La acestea, adăugăm cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune: „Dojeniţi pe cei fără de rânduială, îmbărbătaţi pe cei slabi la suflet, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi. Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmaţi cele bune unul faţă de altul şi faţă de toţi. Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. ” (I Tes V, 14-18). 


Deodată cu aceste îndemnuri părinteşti şi frăţeşti, ne rugăm milostivului Dumnezeu să vă dăruiască pace şi sănătate, bucurie şi mântuire, să vă ocrotească de tot răul şi să vă întărească în tot lucrul bun, spre bucuria Bisericii noastre şi a poporului român de pretutindeni!


Cu preţuire, binecuvântare şi dragoste în Hristos Domnul,† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Preluare de pe agentia de stiri Basilica cu acord - multumiri . 


DOAMNE AJUTA, DRAGI ROMÂNI, 
ORIUNDE VA-ŢI AFLA!

Vă este dedicată o pagină specială, cu galerie foto, articole specifice, concursuri, realizări interactive, forum, etc
Aşteptăm de la voi gânduri, impresii, relatări, reportaje despre viaţa religioasă din afara graniţalor, dorinţe, necesităţi, articole, studii, poezii, întrebări.
Orice colaborare e binevenită şi acceptată, cu precizarea că responsabilitatea conţinutului revine autorului, adică celui care a furnizat materialul respectiv.
Câştigătorii concursurilor organizate, pe diferite secţiuni: poezie, repotaje, studii, articole, întrebări, etc, vor primi constând în diverse materiale creştine, fiind menţionaţi şi pe această pagină.
Participarea voastră cu materiale spre publicare pe acestă pagină va contribui în mod efectiv şi eficient întreţinerii blogului- răspunzând şi necesităţilor voastre spirituale.
Tot ce a-ţi dori să regăsiţi în acestă pagină- scrieţi şi în măsura posibilităţilor veţi avea.
Aşteptăm impresii, recomandările şi criticile constructive, dorinţele voastre, pe adresa noastră de e-mail:  mireanautentic@gmail.com

NE RUGĂM PENTRU VOI, SĂ NU SE PIARDĂ CREDINŢA VOASTRĂ! DOAMNE AJUTA!
Evenimente speciale organizate cu ocazia lansării Radio Chişinău
  
Radio Chişinău, un produs al Radio România, realizat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, a fost lansat oficial astăzi, 1 decembrie 2011. Noul post îşi propune să aducă pe piaţa mediatică din Republica Moldova proiecte editoriale de calitate, la standardele Serviciului Public de Radio românesc, care să răspundă cerinţelor culturale şi de informare ale ascultătorilor şi să contribuie la promovarea valorilor autentice comune şi europene, precum şi la informarea directă, corectă, echilibrată şi echidistantă a publicului (ascultători şi utilizatori de internet).

Postul Radio Chişinău va difuza ştiri şi emisiuni de actualitate, culturale şi de divertisment producţie proprie - care pun în valoare atât personalităţile şi evenimentele importante din actualitatea internă şi internaţională, cât şi pe cele care au marcat istoria - şi  va retransmite programe ale posturilor Radio România.

András István Demeter, Preşedinte Director General al Radio România, Gabriel Basarbescu, realizator R.R.A., şi Marian Voicu, manager de proiect Radio Chişinău, prezenţi în prima emisiune duplex Radio România Actualităţi-Radio Chişinău.

Reprezentanţi ai conducerii Socetăţii Române de Radiodifuziune şi ai Radio Chişinău prezenţi la conferinţa de presă a lansării postului de radio.

Evenimentele speciale organizate la Chişinău, cu ocazia lansării oficiale a noului post de radio, s-au desfăşurat pe tot parcursul zilei de 1 Decembrie. Acestea au început la ora 11.00, la sediul postului, din str. Bucureşti nr. 42A, în cadrul unei ceremonii de inaugurare, şi au continuat, la ora 13.30, cu organizarea unei conferinţe de presă, la Leogrand Convention Center, Sala Begonia din str. Vlaicu Pârcălab nr. 69. De la ora 18.00, a avut loc, în Piaţa Marii Adunări Naţionale, un concert special, la care au participa formaţii şi solişti consacraţi din Republica Moldova şi România: Busuioc Moldovenesc cu Maria Iliuţ, Nicolae Glib şi Laura Lavric, Noroc, Gândul Mâţei, Big Band-ul Radio România împreună cu Ozana Barabancea şi Berti Barbera, Taxi şi Direcţia 5.

Interpreta de muzică populară, Laura Lavric, acompaniată de ansamblul folcloric "Busuioc Moldovenesc".

Big Band-ul Radio România împreună cu solista Ozana Barabancea.

Mii de locuitori ai oraşului Chişinău au participat la concertul organizat cu prilejul lansării postului Radio Chişinău.

Formaţia basarabeană de rock alternativ, "Gândul Mâţei", a încins atmosfera în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Formaţia Direcţia 5 a încântat publicul spectator...

Formaţia Taxi a încheiat spectacolul cu imnul Radio Chişinău.

Tot astăzi va fi lansată şi pagina de internet a postului www.radiochisinau.md, prin care publicul va putea asculta, în timp real, programul postului, va avea acces la arhiva de ştiri, emisiuni, galeria multimedia şi va interacţiona cu echipa postului prin mesaje şi comentarii.


La evenimentele organizate cu  ocazia lansării Radio Chişinău au participat András István Demeter, preşedinte director general - Radio România, Marius Gabriel Lazurca, ambasadorul României la Chişinău, Viorel Badea Riceard, preşedinte - Comisia pentru Românii de Pretutindeni a Senatului, Florin Costin Pâslaru, secretar - Comisia pentru Cultură a Camerei Deputaţilor, Gheorghe Bârlea - Comisia pentru Cultură a Senatului, Eugen Tomac, secretar de stat - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Anton Niculescu, secretar de stat - Ministerul Afacerilor Externe, precum şi reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie al Radio România, reprezentanţi ai Comisiei pentru românii de pretutindeni a Senatului, ai Comisiilor pentru cultură ale Senatului şi ale Camerei Deputaţilor, membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului şi reprezentanţi ai Primăriei municipiului Chişinău şi ai Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii.

Proiectul Radio Chişinău - cel mai nou post al radioului public românesc - a fost iniţiat şi dezvoltat în colaborare cu Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României.

Radio Chişinău emite pe 70% din suprafaţa Republicii Moldova din martie 2011, pe frecvenţele ARENA FM şi poate fi ascultat pe unde scurte FM - 89.6 în Chişinău, 93.8 în Ungheni, 106.1 la Tighina, 93.3 în Cahul, 104.6 la Edineţ, 102.6 în Briceni şi 107.1 la Drochia şi on-line pe www.radiochisinau.md.


Fotografii - Alexandru Dolea


Notă: mulţumim serviciului comercial din cadrul Radio România pentru furnizarea acestui spot şi sperăm în aceeaşi bună colaborare pe viitor.PRECIZARI:          În descrierea lansării ,,Radio Chișinău” se fac referiri și la desfășurarea unui concert de muzică ROCK.
          Precizăm că nu ne regasim și nu ne identificăm cu acest gen de muzică, personal chiar o resping în totalitate.
          Nu mi-am permis să șterg pasajul respectiv din cuprins pentru a nu trunchia informația primită, însă în viitor, probabil voi proceda așa cum se impune pentru a nu se crea derută.
Mulțumim pentru înțelegere și......... iertați !


FESTIVALUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 2012


Festivalul Românillor de Pretutindeni
7-8 iulie 2012
  
Romani de pretutindeni 2012_Culinar
Materialele VIDEO de la festival le puteţi viziona în pagina DIASPORA
Pentru mai multe click aici...
Emisiunea "Dimineţile Satului" la Radio Timişoara din 15 iulie  2012 
Realizator Ion Micu
Pentru audiţie click aici ...

Preluare cu acordul Parohiei Ortodox Covasint , Judetul Arad , Preot Paroh Blaj Octavian.

MULTUMIM !

Vă recomandăm spre accesare:

http://holytrinity-la.org/
http://www.sfcuvioasaparascheva.com/
http://www.bisericaromana.com/
http://www.romarch.org/