sâmbătă, 23 decembrie 2023

Intai statatori ai Bisericii Ortodoxe

   


Acest blog se afla sub ocrotirea :
  • MAICUTEI DOMNULUI
  • SF. IERARH NECTARIE
  • SF. MUCENIC MINA
  • SF. PROOROC MALEAHI

DE LA UN MIREAN PENTRU TOTI, CU TOATA DRAGOSTEA CRESTINEASCA !


PENTRU SFANTA NOASTRA ORTODOXIE!
PENTRU SCUMPA NOASTRA ROMANIE!
ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU!
Vă semnalăm aparția noii reviste "Ortodoxie Autentică" !


 

joi, 21 decembrie 2023

MARIANA MALOȘ - COLINDĂ DIN RAI

Nașterea Mântuitorului Iisus


Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos 
Sfânta Taină a Împărtășaniei

Aceasta este cea mai mare taină a Bisericii Ortodoxe și vă îndemn din tot sufletul să întâmpinați Nașterea Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, având în voi arvuna vieții veșnice, a învierii spre viața cea de veci prin promisiunea Mântuitorului. Mai este încă timp și toți slujitorii Sfântului Altar vă stau la dispoziție cu toată dragostea creștinească. Să întâmpinăm așa cum se cuvine această mare sărbătoare curați trupește și sufletește!
Realizatorul blogului vă dorește Crăciun Fericit și La Mulți Ani cu sănătate întru Hristos Domnul!

vineri, 8 septembrie 2023

(†) Nașterea Maicii Domnului (Dezlegare la pește)

Cea dintâi mare sărbătoare din anul bisericesc ortodox este Naşterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie.


Se cuvenea, de altfel, să întâlnim sfinţenia Maicii Domnului din cele dintâi zile ale anului nou, Maica Domnului fiind sfinţenia omenească cea mai înaltă, cunoscută şi preacinstită în Biserică.


Sărbătoarea a fost stabilită în a opta zi din anul bisericesc, pentru că cifra opt simbolizează ziua veșniciei, viața fără de sfârșit, iar datorită ei, Fiul Cel veșnic al lui Dumnezeu S-a întrupat, a biruit moartea și a dăruit oamenilor viața veșnica în Împărăția Cerurilor.


Sfânta Scriptură nu ne oferă informaţii despre Naşterea Maicii Domnului. Acest eveniment este relatat numai de Tradiția Bisericii, consemnată în cărțile de cult și în unele scrieri, precum Protoevanghelia lui Iacov, din secolul al II-lea. Din Sfânta Tradiţie ştim că părinţii Maicii Domnului erau Drepţii Ioachim şi Ana. Ei erau sterpi şi înaintaţi în vârstă, dar își doreau un copil.


Ioachim era din seminția lui Iuda, iar Ana din seminţia lui Levi, fiind fiica preotului Matan și a soției lui, Mariam. Erau în vârstă și, fiind lipsiți de copii, erau priviți de ceilalţi ca blestemați. Odată, din această pricină, dreptului Ioachim i-au fost refuzate darurile aduse la templu. De aceea el a zis către soţia sa, Ana: Mă duc la munte și acolo voi posti și mă voi ruga lui Dumnezeu să ne dăruiască un copil.


Apoi a plecat în peștera Prorocului Ilie de la Hozeva. Iar Ana se ruga lui Dumnezeu cu durere și cu multe lacrimi acasă, zicând: Doamne, Atotțiitorule, Cel ce numai cu cuvântul ai făcut cerul și pământul și toate câte se văd; Cel ce ai zis făpturilor Tale să trăiască și să se înmulțească; Cel ce ai binecuvântat pe Sarra, soția lui Avraam și ea a născut pe Isaac la bătrânețe și ai dăruit Anei fiu pe Samuel prorocul, dă-mi și mie roadă pântecelui și nu lăsa să fiu de ocară între oameni, că, de voi naște fiu sau fiică, îl voi închina Ție cu toată inima și-l voi da să slujească în biserica slavei Tale.


Arhanghelul Gavriil s-a arătat apoi fiecăruia dintre ei, spunându-le că rugăciunea lor nu a fost trecută cu vederea și că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa. Tot el le-a vestit că acest prunc se va umple de Duh Sfânt și va fi un vas ales lui Dumnezeu.


Sfântul Ioan Damaschin spune că firea celor doi s-a biruit prin har și a rămas supusă acestuia. Nu a luat-o înaintea harului. A așteptat neroditoare, până când harul a înflorit rodul. Astfel, deși născută în chip firesc din Drepții Ioachim și Ana, Maica Domnului a fost și rodul rugăciunilor, făcute cu lacrimi şi cu frângerea inimii, de către părinţii ei, un rod al îndurării lui Dumnezeu, un copil dorit, cerut şi dobândit prin rugăciune.


Un copil cu o chemare dumnezeiască: chemarea de a fi mama care a dat trup de om lui Dumnezeu-Fiul, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Părinții i-au pus numele Maria, care înseamnă Doamnă sau Stea, arătând mai înainte strălucirea vredniciei ei de Maică a Stăpânului tuturor.

La împlinirea vârstei de trei ani, părinții și-au împlinit făgăduința și au adus-o la templul din Ierusalim, eveniment prăznuit ca Intrarea în biserică a Maicii Domnului, la 21 noiembrie.

Astfel a venit pe lume aceea care a fost, este şi va fi, fiica Părintelui Ceresc, Mama Fiului şi mireasa Duhului Sfânt, Împărăteasa tuturor Sfinţilor, sprijinitoarea păcătoşilor, atotputernică ajutătoare şi rugătoare pentru toţi oamenii, Maica mântuirii noastre a tuturor, mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, pe care o lăudăm în vecii vecilor. Amin.


Tropar – Glasul 4

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru. Şi dezlegând blestemul, a dat binecuvântare; şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţă veşnică.

Preluare de pe basilica.ro - cu permisiune - Mulțumim!duminică, 2 octombrie 2022

Sfintirea bisericii din Parohia Eliseni - judetul Harghita

 Fereastră spre cer, întru iubire și mântuire

O duminică dintr-un sfârșit de septembrie l-am petrecut așa cum mulți alți credincioși îndreptând-ne spre satul Eliseni comuna Secuieni județul Harghita, unde a avut loc sărbătorescul eveniment, Sfințirea bisericii cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, unde slujește cu osârdie și multă apropiere de Dumnezeu, părintele paroh Adrian Bontea , înconjurat iată, de un sobor de cinstiți părinți ai sfintelor altare, de onorate oficialități, de o mulțime de credincioși – iubiți frați întru Domnul, avându-l aproape de inimă la această mare sărbătoare pe IPS Andrei – episcopul Bisericii Ortodoxe Române din binecuvântatele ținuturi ale Harghitei și Covasnei.

O biserică veche cu ziduri fisurate, aflată într-o stare precară,  doar că, odată cu  schimbarea căpriorilor de la acoperiș, grinzile  ce susțineau partea superioară a tavanului al întregului edificiu, au cedat prăbușindu-se, necesitând reconstrucția din temelie a întregii biserici, respectându-se planul de amplasare al bisericii vechi. 

Lucrările au necesitat luarea unor decizii care au dus în cele din urmă la refacerea  din temelie al întregului edificiu. 

În decurs de un singur an, (fără o zi) și anume, în perioada 23 august 2020 -  22 august 2021- biserica a fost refăcută și îmbrăcată pe interior pictural, cu chipurile sfinților, gata să-și primească credincioșii. 

Odată cu oficierea primei slujbe încă de pe atunci, biserica din Eliseni, l-a  avut ca purtător de grijă pe părintele Adrian Bontea.

În prezentarea datelor autobiografice ale părintelui Adrian, aflăm că este de profesie  inginer, absolvent al Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân” Constanța, iar ca ofițer de marină, a navigat vreme de mulți ani  pe mările și oceanele lumii..

 Odată cu schimbarea meseriei de vaporean, reîntors acasă, s-a angajat la Electrica Sighișoara, unde lucrează și în prezent fiind șeful COR  MT - JT Sighișoara din cadrul DEER. S.A. 

Acest lucru nu l-a îndepărtat de iubirea pentru cuvântul Lui Dumnezeu, drept urmare, a răspuns chemării lăuntrice, având impropriat acel drag, acea căutare lăuntrică de al sluji pe Dumnezeu, astfel că, la vârsta de 50 de ani împliniți a urmat cursurile Facultății Teologice Ortodoxe Sibiu, absolvind această facultate în anul 2016. 

 În luna decembrie 2019 părintele Adrian a fost ridicat în treapta diaconiei fiind hirotonit de către ÎPS Andrei și instituit preot onorific în satul Eliseni – Județul Harghita.

 În toată perioada construcției sfintei biserici  din satul Eliseni, a avut parte de buni și jertfitori credincioși, fiind înconjurat cu multă dragoste și dare de mână  de o seamă de credincioși care așa cum spune părintele Adrian, nu și-au îngropat talantul primit de la Tatăl ceresc, ci l-au înmulțit prin faptele lor bune, neprecupețind niciun efort, contribuind atât material cât și financiar la ridicarea acestei ferestre de lumină înspre dumnezeiescul Preabun părinte ceresc. 

Așa cum spunea o bună credincioasă aflată printre cei prezenți a contribuit cu întreaga familie la ridicarea  bisericii: ”oamenii ajung să  creadă doar în momentul în care văd” Poate de aceea rugămintea acestei bune credincioase a avut ascultare, astfel chipul apostolului Toma a ajuns să fie pictat în biserică odată cu mesajul pilduitor ”Tomo”, i-a zis Iisus  ”pentru că, M-ai văzut, ai crezut. Ferice cei ce n-au văzut, și au crezut.” 

 La acest lucru se raportează truda și strădania, purtarea de grijă a celor ce nu au văzut, dar au crezut, neprecupețind niciun efort la ridicarea acestei preafrumoase biserici și încă într-un timp atât de scurt, ceea  ce ne arată, că acolo unde este credință totul este posibil. ”Adevărul există totdeauna acolo unde există credință” ne spune cunoscutul scriitor (Pablo Coelho) 

Cu prilejul sfințirii sfintei biserici, părintelui Adrian Bontea, i-a fost conferit de către Preasfințitul Andrei,- Episcopul Harghitei și Covasnei, distincția de Iconom stavrofor, însemnul văzut între preoți, un model de iubire jertfelnică și viețuire  de o aleasă trăire și apropiere de Dumnezeu, primind odată cu acest  însemn: crucea pectorală cât și brâul roșu. 

Cu acest prilej, la îndemnul de ascultare și poruncă episcopală al IP S Andrei, părintele consilier bisericesc, a dat citire hrisovului cu numele ctitorilor, binefăcătorilor, celor care prin bănuțul lor dăruit, au înfrumusețat  acest sfânt lăcaș. 

Înaltul părinte Andrei le-a adresat acestora urarea de: ”viață lungă, să le dăruiască Dumnezeu, sănătate,  bucurie veșnică și de unde au luat, să le înmulțească Dumnezeu cele date” 

 Numărul mare de credincioși au făcut ca sfânta biserică să fie înconjurată precum un brâu floral sub razele soarelui. 

Prezența corului Catedralei Ortodoxe Române VOX ANIMI din Sighișoara, condus de prof. Ana Rodica Proteasa, prin glasurile armonioase ale membrilor ce alcătuiesc acest cor, răspunsurile date pe întreaga perioadă a slujbei, au creat acea stare înălțătoare plină de armonie, dând sărbătorescului eveniment o distincție cu totul aparte.

 La final de slujbă Episcopul Andrei, în cuvântul de învățătură, nu și-a ascuns mulțumirea dar și uimirea la vederea acestei ”Ferestre spre cer, Casă a Lui Dumnezeu, Poarta cerului, Tinda raiului și Locul împlinirilor” mulțumind cu inima celor ce au făcut posibil un astfel de însemn Dumnezeiesc, spunând: ”Cum putem oare să-i mulțumim Lui Dumnezeu, cuvintele ne sunt sărace, decât să-i spunem așa Slavă Ție Doamne pentru toate câte ni le-ai dat nouă!” 

Acest eveniment mare și sfânt, potrivit  episcopului Andrei, reprezintă dovada credinței părintelui Adrian și a celor care l-au înconjurat  la ridicarea acestui sfânt locaș îmbrăcat în haina picturii, felicitându-l atât pe el,  cât și pe ctitorii și binefăcătorii, respectiv întreaga comunitate, pe cei prezenți, arătând că, în afară de sfânta biserică nu există nicio altă Taină instituită de Mântuitorul Hristos, decât cea așezată în biserică, nu și în afara ei. 

Drept dovadă acelor spuse de părintele episcop Andrei, mulți tineri ”credincioși buni” doresc să se cunune te miri pe ce mal de lacuri sau alte locuri alese, părintele episcop numindu-le ”șwo-uri bisericești” 

Biserica întotdeauna este  însemn de binecuvântare asupra comunității și asupra locului în care se află aceasta. Biserica este ofranda adusă Lui Dumnezeu, este ofranda credinței și a dărniciei, a bunilor credincioși, prin zămislirea ei, au apropiat  pământul de cer. 

Mulțimea de credincioși a intrat în Sfântul Altar odată cu sfințirea noii biserici, fiecare cu cererile și rugăciunile lui, unora le este dat o singură dată în viață  să intre în Sfântul Altar,  unde coboară Hristos pe Sfânta Masă, închinându-ne, sărutând sfânta cruce, sfânta Evanghelie, ca apoi, miruiți de un preot părinte, să purtăm puterea dumnezeiască în noi, ca pe-o lumină ocrotitoare umblând pe cărările vieții fiecare cu ce îi este dat de împlinit.

 Mulțumindu-i părintelui paroh Adrian pentru bucatele îndestulate puse pe mese zecilor de credincioși, pregătite cu dragoste și servite cu deosebită amabilitate și atenție a personalului, îi urăm  din toată inima, viață lungă, multă sănătate,  puterea ași îndeplini misiunea de slujitor al bisericii și mai ales să dăruiască în continuare toată căldura cuvântului tuturor drept credincioșilor care pășesc peste pragul bisericii din Eliseni în căutare de alinare. 

 Vasile Luca


Preluare de pe FacebookPreluat de pe Trinitas TV


joi, 21 aprilie 2022

Hristos a Inviat! 

                                                 NU ESTE AICI, CI S-A SCULAT.(Luca 24,6)