joi, 16 octombrie 2014

Întâlniri cu Înaltpreasfinţitul Nicolae


Cu multe ezitări şi cu destule poticneli, am hotărât să scriu câteva rânduri despre întâlnirile cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae. Aceste întâlniri mi-au marcat în mod profund viaţa, pentru că s-au întâmplat în momente importante ale formării şi devenirii mele, iar urmările acestor întâlniri sunt parte din faptele şi împlinirile pe care le-am înfăptuit pe acest pământ.
Pentru prima dată m-am întâlnit cu Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae în toamna anului 1982, la scurt timp după ce am fost declarat admis la Seminarul Teologic din Caransebeş, ocupând unul din cele cinci locuri rezervate Mitropoliei noastre. Odată cu intrarea la seminar, am păşit într-o altă lume, dincolo de lumea tumultuoasă a unui mare oraş precum Timişoara – unde învăţasem înainte –, într-un loc al reculegerii, al rugăciunii, propice întâlnirii cu Dumnezeu. Acolo, în curtea aceea plină de pomi şi trandafiri, s-a zidit o frumoasă biserică, pentru uzul strict al elevilor seminarişti, iar Înaltpreasfinţia Sa a venit să o sfinţească. Era o zi de duminică, o zi frumoasă de toamnă, o zi de mare însemnătate pentru elevii din anul întâi – bobocii. L-am întâmpinat pe aleea din faţa bisericii, noi cei vreo o sută cincizeci de elevi seminarişti, în frunte cu părinţii profesori şi cei câţiva credincioşi din oraş care aflaseră despre eveniment. Când l-am zărit prima dată, mi se părea ireal, parcă venit din altă lume, cu chipul blând şi faţa scăldată de lumină, cu părul cărunt, cu barba albă imaculată, călca de parcă nici nu atingea pământul, iar în timp ce ne binecuvânta cu mâna dreaptă pe creştet, rostea cuvinte pe care chiar dacă nu le auzeam bine, simţeam căldura şi pacea lor în sufletele noastre. L-am asemănat cu venerabilii patriarhi trimişi de Dumnezeu pe pământ să aducă binecuvântarea şi pacea. Am simţit că alegerea făcută este cea bună şi locul meu e acolo, iar rostul meu va fi cel rânduit de Dumnezeu.
Acestei întâlniri i-au urmat apoi multe altele, în cei cinci ani petrecuţi la Caransebeş, pentru că Părintele Mitropolit Nicolae venea cu regularitate la evenimentele importante din viaţa Seminarului teologic: hramul bisericii, serbările şcolare prilejuite de încheierea unor cicluri de învăţământ legate de marile sărbători creştine precum Naşterea Domnului şi Învierea Domnului, dar mai ales la sfârşitul anilor şcolari pentru a-i felicita pe absolvenţi, oferindu-le diplome şi premii în cărţi. De o astfel de întâlnire îmi amintesc acum, ultima de altfel de la Caransebeş: în 1987, la absolvirea Seminarului, când m-a îndemnat să urmez calea Sibiului pentru definitivarea pregătirii teologice, argumentând că Biserica are nevoie de preoţi bine pregătiţi care să facă faţă cu brio tuturor cerinţelor societăţii actuale româneşti. I-am urmat sfatul şi am bătut la porţile Institutului Teologic din Sibiu, unde am regăsit, printre figurile iluştrilor profesori păstrate la loc de cinste în Aula Magna, şi chipul blând şi atât de expresiv al Înaltului Nicolae, despre care toată lumea rostea numai cuvinte de apreciere şi laudă, fiind socotit nu numai un mare erudit, dar şi un om al rugăciunii.
Momentul suprem al „întâlnirilor” noastre l-a constituit ziua în care mi-a dăruit cel mai de preţ dar dat de Dumnezeu oamenilor, prin Sfânta Taină a Preoţiei, de a conduce sufletele oamenilor pe lungul şi anevoiosul drum al mântuirii. Se întâmpla într-o zi însemnată din calendarul creştin ortodox, dar şi pentru creştinii din urbea Timişoarei, de hramul Catedralei Mitropolitane, la sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigore şi Ioan, în 30 ianuarie 1993. Atunci, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae şi-a pus mâinile peste capul meu, invocând, pentru mine, harul Duhului Sfânt: „ Dumnezeiescul har Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele cu lipsă le împlineşte, prohoriseşte pe cucernicul ipodiacon VASILE întru diacon. Să ne rugăm dar pentru dânsul ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh…”
Am simţit o bucurie fără margini şi o căldură care mi-a cuprins întreg corpul. Atunci am făcut un legământ Lui Dumnezeu că-l voi sluji toată viaţa pentru acest nepreţuit har, dăruit mie prin mâinile, rugăciunile şi credinţa Înaltpreasfinţitului Nicolae. Acest moment mi-a schimbat radical şi definitiv viaţa. Nu am mai fost omul de dinainte nici pentru ceilalţi, nici pentru mine însumi. Devenisem „sacerdotul”, adică slujitorul Domnului, şi am căutat de atunci, cu timp şi fără timp, după puţina mea pricepere, dar ancorat cu toată încrederea în sprijinul Lui Dumnezeu, să împlinesc lucrarea de mântuire a sufletelor încredinţate mie aici, în modesta comunitate a creştinilor din Giarmata Vii – Überland.
De atunci, au urmat multe întâlniri şi binecuvântate colaborări, dându-mi binecuvântarea la cele câteva cărţi şi broşuri pe care le-am editat, şi chiar mai mult decât atât, ostenindu-se să scrie cuvinte ziditoare de suflete în prefaţa acestora, ori în revista comunităţii locale şi a Bisericii, Vatră nouă – Iconostas, la toate momentele aniversare de la debut şi până în prezent. S-a bucurat de toate succesele de la Giarmata Vii, fie că era vorba de realizări de ordin administrativ, reparaţiile capitale succesive ale Bisericii, construcţia din temelii a Casei Parohiale şi a Aşezământului comunitar „Preot Filip Doboş”, fie de cele culturale precum editarea şi tipărirea cărţilor şi broşurilor monografice, a cărţilor de colinde şi de rugăciuni, a revistei Vatră nouă, ori susţinerea Clubului de şah pentru preşcolari sau a Cercului de pictură pe sticlă „Icoana, fereastră spre cer”. Dar cel mai mult s-a bucurat de implicarea tinerilor în viaţa Bisericii prin înfiinţarea corului „Sfânta Maria” al Parohiei noastre, primit cu toată căldura în reşedinţa mitropolitană în sfânta zi de Crăciun a anului 2007.
M-am bucurat de aprecierea Părintelui Mitropolit Nicolae, fiindu-mi conferite grade şi distincţii bisericeşti şi am fost ales, cu binecuvântarea Domniei Sale, pentru anumite perioade legislative, în cele mai importante organisme eparhiale: Adunarea Eparhială, Consiliul Eparhial, Consistoriul Mitropolitan şi Consistoriul Eparhial. Din zecile şi sutele de întâlniri cu Înaltpreasfinţia Sa, am căutat să păstrez fărâme din înţelepciunea, bunătatea, blândeţea şi dragostea lui neţărmurită faţă de oameni. Pentru toate aceste calităţi şi pentru multe altele, a fost apreciat şi iubit nu numai de preoţi, ci şi de credincioşii pe care i-a păstorit. Un exemplu mi se pare edificator: vizita canonică a Înaltpreasfinţiei Sale la Giarmata Vii, în data de 4 septembrie 1994, ocazie cu care a fost Binecuvântată Biserica şi a fost sfinţită pictura interioară. Bucuria întâlnirii cu Înaltpreasfinţitul era imensă. Euforia cuprinsese pe toată lumea, a fost un fel de sărbătoare naţională la Giarmata Vii. Oamenii şi-au vopsit gardurile, au văruit pomii, au împodobit faţadele şi gardurile cu covoare şi au mers la intrarea în sat, unde l-au întâmpinat cu caleaşcă şi cai, conducându-l apoi la pas prin tot satul, în sunetul clopotelor. Biserica s-a dovedit neîncăpătoare la mulţimea credincioşilor şi a celor veniţi din satele învecinate pentru a participa la acest eveniment. În mijlocul acestui tumult s-a purtat cu aceeaşi naturaleţe şi modestie, uimind pe toţi cu simplitatea vorbelor şi a gesturilor, dar mai ales cu bunătatea, blândeţea şi pacea din priviri.
Dar iată că anii au trecut şi timpul şi-a pus amprenta indelebilă asupra trupului Părintelui nostru Mitropolit Nicolae, cauzându-i boală, suferinţă şi neputinţă, dar  sufletul său şi calităţile sale morale şi intelectuale care „i-au luminat calea vieţi” au rămas aceleaşi până-n ultima clipă a existenţei sale pe acest pământ.
Ultima noastră întâlnire faţă către faţă a fost în urmă cu mai bine de doi ani, imediat după aniversarea din 4 martie 2012 a celor cincizeci de ani de arhipăstorire a Mitropoliei Banatului, într-o vizită particulară, când i-am prezentat materialele publicate cu această ocazie în revista Vatră nouă. M-a surprins atunci, ca întotdeauna, aşteptându-mă în picioare la intrare, deşi era suferind, şi bucurându-se ca de fiecare dată de revedere. La plecare, m-a binecuvântat şi m-a încredinţat, spunându-mi: „Părinte Vasile, să ai grijă de credincioşii tăi!” Păstrez această ultimă imagine şi aceste cuvinte ca un testament lăsat mie şi tuturor colegilor preoţi pe care i-a păstorit. Ne-a iubit pe toţi ca şi pe copiii săi.
Ziua de astăzi, 21 noiembrie 2014, ar trebui să fie un moment al bucuriei aniversare, dar, din păcate, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Nicolae nu mai este printre noi, a plecat la Domnul, Cel pe care L-a iubit şi L-a slujit toată viaţa, dar poate să fie un moment de reflecţie şi de aduceri aminte asupra personalităţii covârşitoare a celui care ne-a fost tuturor Părinte bun şi blând şi sfătuitor pe drumul mântuirii. Dumnezeu să-l pomenească cu sfinţii şi cu drepţii în Împărăţia cerurilor.

Preot Vasile D. Suciu

Preluare din revista Vatră Nouă – cu accept


Nota redacției blogului:
Recunoștință deosebită Părintelui Mitropolit Nicolae Corneanu și amintire veșnică pentru părinteasca binecuvântare și creștineasca încurajare spre realizarea lucrării misionare ”Ortodoxie Autentică”.
Realizator blog - Lucian Pop